Village Partenaire ondersteunt Kaya, coalitie van ondernemingen voor ecologische transitie

Meer dan 130 in de ecologische transitie gespecialiseerde ondernemingen hebben via een samenwerkingsproces deelgenomen aan het opstellen van het document ‘Voor een regeneratieve economie die de grenzen van de planeet respecteert’ of hebben hier ondersteuning aan verleend. Dit document is bedoeld om de politiek te helpen de klimaatuitdaging aan te gaan.

Doel: onze globale uitstoot met 80% verminderen tegen 2030

De mondiale CO2-uitstoot bedraagt vandaag de dag 53 gigaton/jaar, een cijfer dat 5 keer hoger ligt dan het opnamevermogen (11 Gt/jaar) van de ecosystemen. We hebben dus nood aan een actieplan dat niet eerder werd vertoond in de geschiedenis van de mensheid om zo het hoofd te kunnen bieden aan deze klimaat- en biodiversiteitsuitdaging. De oplossingen voor deze uitdaging liggen zullen zowel op technisch als op menselijk vlak. Wij hebben nood aan een grondige wijziging van onze bestaanswijzen en het economisch systeem. We hebben nood aan een nieuw sociaal en ecologisch contract.

image serre cour village partenaire

Coalitie van bedrijven voor ecologische transitie

Meer dan 130 ondernemingen voor economische transitie sloten zich aan bij het initiatief: ze namen deel aan een samenwerkingsproces voor het opstellen van de oproep ‘Voor een regeneratieve economie die de limieten van de planeet respecteert’ of boden er ondersteuning aan. Dat document wil de politiek helpen om de klimaatuitdaging aan te gaan. De ondernemingen die de oproep ondersteunen, werden in eerste instantie samengevoegd om een economisch model te creëren dat de grenzen van de planeet respecteert. Sluit u aan bij de Belgische ondernemingen voor ecologische transitie die het pleidooi ondersteunen: teken de petitie en stuur uw logo naar marc.lemaire@groupeone.be

10 hoofdmaatregelen

Beheer van de transitie

België zou vanaf 2019 minstens 67,5 miljard van haar bbp (hetzij 15% van het bbp, cijfers van 2018) moeten investeren in de ecologische transitie. Een statuut in het leven roepen voor ecologische transitie ondernemingen met duidelijke indicatoren en stimuli, gekoppeld aan een Centrum voor ecologische transitie van de economie en bedrijven. De politiek is geen beroep meer (een ‘levenslang beroep’) maar een tijdelijke dienst voor de maatschappij. We moeten paal en perk stellen aan de partijdige representatieve democratie. De rechtstreekse democratie wordt veralgemeend door burgerraden.

Financiering van de transitie

Rating van bedrijven/producten door een onafhankelijk Agentschap om de koolstofimpact in te schatten van elk product dat in België op de markt komt. Tegen 2025 een juistere prijs laten betalen door de kosten van de vervuiling te bepalen met een belasting (BMW – Belasting op de Milieuwaarde) die in verhouding staat met de ecologische schade (CO2, bronnen, biodiversiteit,…) en streven naar een lagere prijs voor de producten met de kleinste
impact. De gegenereerde fondsen zullen integraal naar de koolstofarme financiering en ondernemingen met een positieve koolstofbalans gaan.

Voeding

Plaatselijke biologische producenten en verwerkende bedrijven ondersteunen door de toegang tot land te vergemakkelijken, door de transitie naar biologische/vers/lokaal/seizoensgebonden voedselproducten te ondersteunen, in openbare en private eetruimtes biologische/verse/lokale/seizoensgebond n gerechten aan te bieden, die meestal vegetarisch zijn, en door te voldoen aan de criteria van hervestiging.

Focus op het thema voeding – Landbouw: samenvatting van de eisen in de oproep.

Huisvesting

Massaal investeren in isolatie van alle woningen en hernieuwbare energie. Energie stelselmatig naar gebruik belasten. Nieuwbouw verbieden om 100% in te zetten op renovaties en verbouwingen.

Focus op het thema huisvesting – Bouw: samenvatting van de eisen in de oproep.

Mobiliteit

De aanleg van wegen(infrastructuur) verbieden vanaf 2020, de ontwikkeling van de spoorwegeninfrastructuur en het spoorwegaanbod ondersteunen, een heffing van 70 tot 450 euro invoeren per vlucht die opstijgt of landt in de EU. Goederenvervoer op duurzame wijze optimaliseren, het type vervoer aanpassen aan de afstand, het stedelijk karakter, enz. Een drastische beperking invoeren op goederentransport door de ontwikkeling van lokale productie en consumptie.

Focus op het thema mobiliteit: samenvatting van de eisen in de oproep.

Kringloopeconomie en Zero waste

Elke sector moet financieel aangemoedigd worden om te kiezen voor de oplossing die het minste afval met zich meebrengt om Zero waste en de kringloopeconomie te promoten. Die zullen onze economieën veerkrachtiger maken.

Focus op het thema Kringloopeconomie – Zero waste: samenvatting van de eisen in de oproep.